Тудове та міграційне право

Ми консультуємо своїх клієнтів в області трудового та міграційного права.

Наші юристи надають консультації з будь-яких питань трудового та міграційного права, допомагаємо клієнтам у вирішенні питань, пов'язаних з взаємовідносинами між компанією і співробітниками, а також державними органами.

Види послуг:

- Проведення кадрового аудиту компаній та розробка рекомендацій щодо усунення виявлених порушень;

- Розробка трудових договорів та внутрішньої документації компанії, яка регулює трудові відносини;

- Розробка рекомендацій для припинення трудових відносин з найменшими ризиками для клієнта;

- Супроводження отримання необхідної дозвільної документації для іноземних працівників компаній і членів їх сімей, в тому числі:

- отримання дозволів на роботу, в тому числі для висококваліфікованих фахівців,

- дозволів на найм робочої сили,

- оформлення робочих віз.

- Проведення міграційного аудиту компаній з метою виявлення можливих ризиків з точки зору міграційного законодавства та підготовка рекомендацій щодо їх усунення;

- Консультування з питань зниження ризиків, пов'язаних з порушеннями міграційного законодавства;

- Судовий захист клієнтів в рамках трудових спорів в усіх інстанціях.